Търгове и продажби

Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти в Шабла, собственост на ЕНЕРГО-ПРО Продажби

Обява - 09.04 2020
Заявление за участие -
09.04.2020
Правила на търга -
09.04.2020
Молба за възстановяване на депозит - 09.04.2020
Презентация на имота - 09.04.2020