Обаждания към телефонни номера, започващи с 0700, се таксуват според тарифата на търсещия номер, като тази цена е различна за различните оператори и за плановете, които те предлагат за мобилна и фиксирана услуга. При обаждане към телефонни номера, които започват с 0700, клиентът заплаща услугата само към мобилния си оператор.