Системи за управление на качеството

ISO 9001 е най-разпространената в световен мащаб серия от стандарти и указания, определяща изискванията към управленските системи, касаещи качеството на продуктите и услугите. Сертификатa за системите за управление на качеството в „ЕНЕРГО-ПРО Продажби“ АД e издаден от световния лидер в контрола и сертифицирането на стоки и услуги – SGS България.

http://www.sgs.com/certifiedclients