Начини на плащане - стопански клиенти

ЕНЕРГО-ПРО предоставя следните безкасови начини на плащане, чрез които спестявате време и ограничавате случаите на пропуснато плащане на задължения:

По банков път чрез:

  • Директен дебит – като текущото задължение се заплаща по банков път, автоматично, всеки месец
  • Банкомат – като преведете дължимата сума чрез вашата банкова карта
  • Платежно нареждане – дължимата сума се превежда по сметката на ЕНЕРГО-ПРО в УниКредит Булбанк АД, IBAN: BG80UNCR70001523953311, BIC: UNCRBGSF.

Важно: В основание за плащане посочвайте клиентски номер.

По интернет* чрез:

  • Онлайн на адрес: https://vp.energo-pro.bg/ (за суми до 1000 лв.)
  • електронно банкиране през сайта на обслужващата Ви банка
  • системата за електронно плащане еРау.bg (www.ePay.bg)

В брой на касите на ЕНЕРГО-ПРО, EasyPay или в пощенските станции.

Тук можете да научите повече подробности за безкасовите методи за проверка и плащане на сметката за електроенергия.

* Преведените по този начин суми постъпват в системата на „ЕНЕРГО-ПРО“ в деня, следващ плащането.