График за отчитане на битови клиенти

Код от картинката