Често задвани въпроси във връзка с промяна на датите за плащане на електроенергията от август 2021 година
Защо се променят крайните дати за плащане на сметките за електроенергия за клиентите на ЕНЕРГО-ПРО Продажби АД?

ЕНЕРГО-ПРО Продажби ще извърши промяна в крайните дати на  плащане на своите битови клиенти считано от месец август 2021 г. Това се прави с цел подобряване на клиентското обслужване, вследствие на въвеждането на нов график за отчитане на средствата за търговско измерване (СТИ) от Електроразпределение Север. Новите срокове ще бъдат отразени във фактурите за месец юли, които подлежат на плащане през август. Промяната ще бъде осъществена през летните месеци, през които сметките са най-ниски.

Как ще се отрази тази промяна при мен?

Индивидуалният ви краен срок за плащане считано от август 2021 година можете да проверите на https://energo-pro-sales.bg/bg/za-klienta/klienti-na-reguliran-pazar/grafik-za-plashtane-na-elektroenergijata

Защо точно сега правите тази промяна?

За да улесним максимално нашите клиенти, промяната на сроковете за заплащане се извършва в периода с обичайно най-ниски сметки за консумирана електроенергия.

Променя ли се датата ми на отчет?

Да. Планираната промяна в графика на отчет ще влезе в сила от 01.07.2021 г. Индивидуалната ви дата на отчет можете да проверите на https://erpsever.bg/bg/e-uslugi/grafik-za-otchitane/grafik-za-otchitane-na-bitovi-klienti

Издаване на фактури в преходния период

В преходния период, с цел недопускане издаване на фактури за потребление над 31 дни, голяма част от клиентите ще получат изравнителна фактура за потребената от тях електроенергия.

На по-голяма част от клиентите ще бъде издадена една междинна фактура в периода 9-12 юли с краен срок за плащане – 23 юли.

На малка част от клиентите ще бъдат издадени две междинни фактури съответно:

  • В периода 14-15 юни с краен срок за плащане – 12 юли
  • В периода 9-12 юли с краен срок за плащане – 23 юли.

Издадените извънредни/междинни фактури няма да доведат до увеличаване на  сумата, която клиентите ще дължат за периода и ще бъдат формирани на база реално консумираната електроенергия.

Плащам с директен дебит. Ще бъдат ли предявени тези фактури от обслужващата ми банка?

Да, това ще стане автоматично. За плащането им е необходимо да осигурите достатъчна наличност по вашата банкова сметка.

Какъв ще е стандартният период за плащане след промяната на графика на отчет

20 дни след издаването на фактурата.

Нямам възможност да заплатя задълженията си през този период. Какво мога да направя?

Предлагаме Ви да се възползвате от възможността за разсрочено плащане.  Трябва да подадете искане в ЦОК и да отбележите в искането си, че причината за затруднението Ви е промяната в крайната дата на плащане.  Искането Ви ще бъде разгледано с приоритет.