Информиране на битовите клиенти за мощността на обектите

Електроразпределителното дружество, обслужващо Североизточна България, Електроразпределение Север, започва кампания за информиране на клиентите за използваната от тях мощност. В тази връзка от септември 2023 година ЕНЕРГО-ПРО Продажби предоставя данни за този показател във финансовите документи, които клиентите получават при заплащането на своята сметка за електроенергия. Предстои да бъде извършена актуализация на  данните за предоставена мощност на обекти на битовите клиенти, (клиенти,  потребяващи енергия за битови нужди), присъединени към електроразпределителната мрежа.