ЕНЕРГО-ПРО ще отрази във фактурите за януари държавната компенсация за бизнес клиентите

Публикувано на 03.02.2022

ЕНЕРГО-ПРО ще отрази във фактурите за януари държавната компенсация за бизнес клиентите

Подпомагането на небитовите крайни клиенти поради високите цени на електроенергията продължава и през първото тримесечие на 2022 г. Съгласно правителствената програма ЕНЕРГО-ПРО започва да отразява помощта в сметките за януари, които небитовите клиенти ще получат през месец февруари. Приспаднатите суми  ще бъдат за месеците декември и януари. Финансовото подпомагане се извършва чрез компенсация на база на количествата активна електрическа енергия, върху която се начислява цена „задължение към обществото“.

Компенсации за Януари 2022 г.

На компенсация подлежат само обекти на клиенти, които за Януари 2022г. имат цена за електрическа енергия по-голяма или равна на 185,59 лв. Тези клиенти ще бъдат компенсирани с размер на компенсацията от 141,21 лв./МВтч.

Компенсации за Декември 2021 г.

На компенсация подлежат само обекти на клиенти, които за Декември 2021г. имат цена за електрическа енергия по-голяма или равна на 185,59 лв. Тези клиенти ще бъдат компенсирани с размер на компенсацията от 128,98 лв./МВтч.

В случай че междувременно клиентът е сменил своя доставчик на електроенергия на свободния пазар, компенсацията ще бъде отразена във фактура от новия доставчик в бъдещ месец.

Още новини