ЕНЕРГО-ПРО отразява във фактурите държавната компенсация за бизнес клиентите

Публикувано на 03.06.2022

ЕНЕРГО-ПРО отразява във фактурите държавната компенсация за бизнес клиентите

Подпомагането на небитовите крайни клиенти поради високите цени на електроенергията продължава и през месец юни 2022 г. Съгласно правителствената програма ЕНЕРГО-ПРО продължава да отразява помощта в сметките за май, които небитовите клиенти получават през месец юни. Финансовото подпомагане се извършва чрез компенсация на база на количествата активна електрическа енергия, върху която се начислява цена „задължение към обществото“.

Компенсации за Май 2022 г.

На компенсация подлежат само обекти на клиенти, които за Май 2022 г. имат цена за електрическа енергия по-голяма или равна на 200,00 лв. Тези клиенти ще бъдат компенсирани с размер на компенсацията от 155,71 лв./МВтч.

Компенсации за Април 2022 г.

На компенсация подлежат само обекти на клиенти, които за Април 2022 г. имат цена за електрическа енергия по-голяма или равна на 185,59 лв.  Тези клиенти ще бъдат компенсирани с размер на компенсацията от 116,08 лв./МВтч.

Компенсации за Март 2022 г.

На компенсация подлежат само обекти на клиенти, които за Март 2022 г. имат цена за електрическа енергия по-голяма или равна на 185,59 лв.  Тези клиенти ще бъдат компенсирани с размер на компенсацията от 226,40 лв./МВтч.

Още новини