Държавните компенсации за бизнес клиентите ще бъдат изплатени във фактурите за месец юни

Публикувано на 06.07.2022

Държавните компенсации за бизнес клиентите ще бъдат изплатени във фактурите за месец юни

Подпомагането на небитовите крайни клиенти поради високите цени на електроенергията продължава и през месец юли 2022 г. Съгласно правителствената програма ЕНЕРГО-ПРО продължава да отразява помощта в сметките за юни, които небитовите клиенти получават през месец юли. Финансовото подпомагане се извършва чрез компенсация на база на количествата активна електрическа енергия, върху която се начислява цена „задължение към обществото“.

Компенсации за Юни 2022 г.

На компенсация подлежат само обекти на клиенти, които за Юни 2022 г. имат цена за електрическа енергия по-голяма или равна на 200,00 лв.  Тези клиенти ще бъдат компенсирани с размер на компенсацията от 188,71 лв./МВтч.

Компенсации за Май 2022 г.

На компенсация подлежат само обекти на клиенти, които за Май 2022 г. имат цена за електрическа енергия по-голяма или равна на 200,00 лв. Тези клиенти ще бъдат компенсирани с размер на компенсацията от 155,71 лв./МВтч.

Компенсации за Април 2022 г.

На компенсация подлежат само обекти на клиенти, които за Април 2022 г. имат цена за електрическа енергия по-голяма или равна на 185,59 лв.  Тези клиенти ще бъдат компенсирани с размер на компенсацията от 116,08 лв./МВтч.

Още новини