ВАЖНО:

Уважаеми клиенти,


При посещение в клиентските центрове е задължително да носите предпазна маска, покриваща носа и устата, съгласно Заповед на Министъра на здравеопазването относно противоепидемични мерки в закрити обществени места.