Устав на ЕНЕРГО-ПРО Продажби АД

Уставът на “ЕНЕРГО-ПРО Продажби” АД е основният устройствен акт на дружеството. Той регламентира основните правно-организационни и корпоративни аспекти от дейността му, процедурата за свикване и провеждане, както и компетентността на Общото събрание на акционерите, функциите, задълженията и отговорността на корпоративните ръководства, както и други важни условия, свързани с дейността на дружеството.

Актуален устав на дружеството можете да изтеглите тук.