Годишно общо събрание на акционерите на 27.06.2013 г