Корпоративно ръководство

"ЕНЕРГО-ПРО Продажби" АД има двустепенна система на управление, състояща се от Управителен и Надзорен съвет.

Управителен съвет

Пламен Стефанов, MBA
Председател на Управителния съвет

Яна Маринова Димитрова
Член на Управителния съвет

Георги Коршия
Член на Управителния съвет

Надзорен съвет

Петър Зафиров Милев
Председател на Надзорния съвет

Рада Пеева
Член на Надзорния съвет

Властимил Оуржада
Член на Надзорния съвeт