Договори за изкупуване на електроенергия

С цел постигане на по-голяма прозрачност в сектора Енергетика, "ЕНЕРГО-ПРО Продажби" АД публикува договорите за изкупуване на електроенергия от производители, присъединени към разпределителната мрежа. 

Компанията се обърна към всички производители с молба да предоставят съгласието си договорите с тях да бъдат направени обществено достояние. На страницата са поместени само договорите, за които към момента е получено изричното съгласие от страна на производителя да бъдат публикувани.

Договорите може да намерите тук.