Новини

ЕНЕРГО-ПРО удостовери пред КЗП коректния отчет на потреблението на електроенергия в Североизточна България

30.12.2014

Няма клиенти с период на отчитане по-дълъг от 31 дни, каквото е нормативното изискване, посочено в Общите условия на ЕНЕРГО-ПРО. Това удостовери ЕНЕРГО-ПРО пред Комисията за защита на потребителите (КЗП) по време на целева проверка от Комисията, осъществена на 29 декември, с предмет спазване на изискванията на Общите условия за отчетен период на консумираната електроенергия. ЕНЕРГО-ПРО спазва стриктно нормативните изисквания консумираната електроенергия да бъде отчитана ежемесечно, за период не по-дълъг от 31 дни.... виж още

Близо 10% по-ниско потребление на ток през Коледните празници в сравнение с миналата година регистрираха специалистите на ЕНЕРГО-ПРО

29.12.2014

Близо 10% по-малко ток са консумирали клиентите на ЕНЕРГО-ПРО през периода 24-28 декември в сравнение със същите дни на 2013 година. Това показват данните на компанията, която доставя електроенергия на 1.1 милиона потребители в областите Варна, Велико Търново, Габрово, Русе, Силистра, Добрич, Разград, Търговище и Шумен.... виж още

ЕНЕРГО-ПРО отчита потреблението на електроенергия в регламентирания срок от 31 дни

23.12.2014

ЕНЕРГО-ПРО спазва стриктно нормативните изисквания за отчетен период на потреблението на електроенергия не по-дълъг от 31 дни. Потреблението на 99,49% от клиентите на компанията за ноември е било отчетено до 31-я ден, което отговаря на нормативните изисквания. Има единични случаи на клиенти, които не са осигурили достъп до електромера на имота и поради тази причина имат друг отчетен период.... виж още

ЕНЕРГО-ПРО Продажби разсрочва дълг в размер на 454 хиляди на ВиК Меден кладенец

30.10.2014

Общинският съвет на град Кубрат взе решение да упълномощи ВиК Меден кладенец да се споразумее с ЕНЕРГО-ПРО Продажби за разсрочване на натрупани стари задължения на водоснабдителното дружество за електрическа енергия в размер на 454 хиляди лева. Решението за разсрочване на дълга бе взето на заседание на Общинския съвет, в което участва и управителят на ЕНЕРГО-ПРО Варна Стефан Абаджиев. Проблемът със заплащането на задълженията за консумирана електроенергия на ВиК Меден кладенец се развива в продължение на години.... виж още

Телефонният център на ЕНЕРГО-ПРО регистрира своя 7 милионен клиент

15.10.2014

Компанията предостави „енергиен ваучер” на клиента, ползвал услуга на компанията на 0700 161 61 ЕНЕРГО-ПРО предостави „енергиен ваучер” на своя седеммилионен клиент, който е позвънил на единния телефон на компанията 0700 161 61. Дружеството ще поеме консумацията на електроенергия на късметлията на стойност  200 лева.... виж още

ЕНЕРГО-ПРО предупреди ВиК Шумен за ограничаване на електрозахранването. Двете компании готвят ново споразумение за погасяване на дълга за електроенергия

05.09.2014

Водоснабдителното дружество продължава да е най-големият длъжник сред клиентите на ЕНЕРГО-ПРО ЕНЕРГО-ПРО изпрати писмо-предизвестие, с което уведоми ВиК Шумен, че пристъпва към поетапно ограничаване на електрозахранването на обекти на водоснабдителното дружество, за да ограничи нарастването на дълга, който към днешна дата е над 630 хиляди лева. След  проведени консултации с управителя на ВиК Шумен Светлозар Дамянов, в резултат на усилията на двете дружества за намиране на изход от ситуацията, ЕНЕРГО-ПРО и ВиК Шумен се споразумяха за график за разсрочено плащане на натрупаните задължения за електрическа енергия на водоснабдителното дружество. ... виж още

Нови Общи условия за продажба на електрическа енергия на ЕНЕРГО-ПРО Продажби АД

08.08.2014

Днес дружеството публикува „Общи условия за продажба на електрическа енергия на ЕНЕРГО-ПРО Продажби АД” (Общи условия) по чл. 98а от Закона за енергетиката. Те ще бъдат валидни за клиентите на ЕНЕРГО-ПРО Продажби АД в качеството му на краен снабдител – това са битови и небитови клиенти с обекти, присъединени към електроразпределителната мрежа на ниво ниско напрежение, които не са избрали друг доставчик на електрическа енергия.... виж още

ЕНЕРГО-ПРО Продажби поема своите задължения на координатор на специална балансираща група

22.07.2014

Със стартирането на пазара на балансираща енергия от 1 юни 2014 г., разходите за балансиране на електроенергийната система стават видими и във фактурите на клиентите на крайните снабдители От 1-ви юни 2014 г.... виж още

ЕНЕРГО-ПРО ще фактурира консумираната от клиентите електроенергия съгласно новите утвърдени от ДКЕВР цени за електрическа енергия в сила от 1 юли 2014 година

30.06.2014

Дружеството предоставя възможност за самоотчет на всички клиенти, които желаят Днес, 30 юни 2014 година Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР) публикува решение Ц-12/30.06.... виж още