Контакти

На телефон 0700 800 61 клиентите могат да се свързват с операторите на Телефонния център от цялата страна 7 дни в седмицата и 24 часа в денонощието. 

След стартирането на единния телефон за клиенти през 2006 г. компанията значително подобри обслужването, като създаде за клиентите по-добра възможност за получаване и предаване на информация.

Телефонният център разполага с две автоматични линии и директна връзка с оператор:

  • Линия за приоритетно обслужване при подаване на сигнал за авария;
  • Автоматична линия за проверка на сметката за електроенергия;
  • Консултация за въпроси и услуги директно с оператор.

Свързвайки се директно с един от операторите в Телефонния център, Вие можете да получите информация за:

  • Видовете услуги, предлагани от компанията, и начина, по който можете да се възползвате от тях;
  • Заявяване на безплатна услуга чрез Телефонния център;
  • Предстоящи планови прекъсвания във Вашия район;
  • Графикa на отчитане на Вашия електромер;
  • Цената на електроенергията и съдържанието на Вашата фактура;
  • Различните възможности за плащане на потребената от Вас електроенергия;
  • Работното време и адресите на центровете за обслужване на клиенти.

Допълнително на телефон 0700 800 61 можете да подадете сигнал за неправомерно ползване на електрическа енергия или за кражба на съоръжения.