Кариери

Области, в които може да се развивате при нас:

Закупуване на енергия

Екипът от специалисти осигурява най-важния продукт, който предоставяме на нашите клиенти, а именно- електроенергията. Те отговарят за взаимоотношенията на ЕНЕРГО-ПРО Продажби АД с производителите на електроенергия в България от конвенционални и възобновяеми източници. При закупуването на електроенергия от тях, се формира енергийния микс (портфолио) на компанията. Екипът администрира графиците за клиенти на свободен пазар към Електроенергийния системен оператор.

Анализ и развитие на пазара

Качественият анализ на развитието на електроенергийния пазар е предпоставка за изграждане на успешна стратегия за развитие на компанията и обслужване на клиентите ни. В тази връзка нашите специалисти извършват регулярни проучвания и анализи, както на пазара, така и на профилите на клиентите ни. Пазарът на електроенергия в България постепенно се либерализира и превръща в по-динамичен, отколкото е бил досега. За да сме конкурентноспособни, екип от специалисти разработват нови продукти и услуги, които да отговарят на нуждите и изискванията на нашите клиенти.

Маркетинг

Работата на специалистите в маркетинговия отдел покрива различни направления от проучвания, през рекламата до събитиен мениджмънт. Една от основните функции на маркетинговите специалисти е активното развитие на каналите за комуникация с клиентите, за да бъдат те информирани по всички актуални въпроси. Промотирането на продуктите и услугите, както и организирането на събития, са друга част от дейността на екипа. Той работи експертно за успешното изграждане и позициониране на марката ЕНЕРГО-ПРО.

Продажби

За доброто и професионално обслужване на нашите бизнес клиенти сме въвели индивидуален подход. Екип от специалисти е ежедневно посветен на предоставянето на професионални консултации и намирането на ефективни решения, които да посрещнат нуждите и изискванията на клиента.

Обслужване на клиенти

В Центровете за обслужване на клиенти нашите специалисти предоставят информация по всички въпроси, приемат плащания на сметки за електроенергия и заявления за услуги. Клиентите могат да се свържат и с операторите в нашия денонощен телефонен център 0 700 161 61 или да ни пишат на имейл service@energo-pro.bg. Екипът, който работи и в трите направления, е основното свързващо звено с администрацията на компанията. Служителите отговарят на всеки поставен въпрос и придвижват клиентските искания към отговорните вътрешни дирекции.