График за отчитане на електроенергия

График за отчитане на електрическата енергия за периода ноември 2018 - декември 2019 г.
Месец Дата на отчитане
Битови клиенти
Ноември 20.10.2018 - 23.10.2018
26.10.2018 - 28.10.2018
01.11.2018 - 05.11.2018
07.11.2018 - 07.11.2018
Декември 20.11.2018 - 23.11.2018
26.11.2018 - 28.11.2018
01.12.2018 - 05.12.2018
07.12.2018 - 07.12.2018
Януари 20.12.2018 - 23.12.2018
26.12.2018 - 28.12.2018
02.01.2019 - 07.01.2019
Февруари 20.01.2019 - 23.01.2019
26.01.2019 - 28.01.2019
01.02.2019 - 05.02.2019
07.02.2019 - 07.02.2019
Март 20.02.2019 - 23.02.2019
25.02.2019 - 27.02.2019
01.03.2019 - 02.03.2019
04.03.2019 - 07.03.2019
Април 20.03.2019 - 23.03.2019
26.03.2019 - 28.03.2019
01.04.2019 - 05.04.2019
07.04.2019 - 07.04.2019
Май 20.04.2019 - 23.04.2019
25.04.2019 - 27.04.2019
01.05.2019 - 05.05.2019
07.05.2019 - 07.05.2019
Юни 20.05.2019 - 23.05.2019
26.05.2019 - 28.05.2019
01.06.2019 - 05.06.2019
07.06.2019 - 07.06.2019
Юли 20.06.2019 - 23.06.2019
25.06.2019 - 27.06.2019
01.07.2019 - 05.07.2019
07.07.2019 - 07.07.2019
Август 20.07.2019 - 23.07.2019
26.07.2019 - 28.07.2019
01.08.2019 - 05.08.2019
07.08.2019 - 07.08.2019
Септември 20.08.2019 - 23.08.2019
26.08.2019 - 28.08.2019
01.09.2019 - 05.09.2019
07.09.2019 - 07.09.2019
Октомври 20.09.2019 - 23.09.2019
25.09.2019 - 27.09.2019
01.10.2019 - 05.10.2019
07.10.2019 - 07.10.2019
Ноември 20.10.2019 - 23.10.2019
26.10.2019 - 28.10.2019
01.11.2019 - 05.11.2019
07.11.2019 - 07.11.2019
Декември 20.11.2019 - 23.11.2019
26.11.2019 - 28.11.2019
01.12.2019 - 05.12.2019
07.12.2019 - 07.12.2019

Тук можете да проверите Вашия период за отчет след въвеждане на клиентски номер: